header banner
Default

Anti-CCP Testi Nedir? Nasıl Yapılır? Negatif Ne Demektir?


Table of Contents

   Anti CCP testi romatoid artrit hastalığı olan bireylere yapılır. Bu hastalık ise bir iltihaplı romatizma hastalığıdır. Kadınlarda bu hastalık erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Bu hastalık artan yaş ile birlikte de artmaktadır. El, el bileği, ayak bileği, ayak küçük eklemlerde görülebilir. Aynı zamanda diz, omuz, kalça ve dirsek gibi birçok eklem de bu romatizma hastalığından etkilenebilir.

   Anti CCP Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

   Anti CCP testine geçiş yapmadan önce anti CCP nin ne olduğu bilinmelidir. Anti CCP bir kan parametresidir. Romatoid artrit hastalarında görülür. Anti CCP, anti siklik sitrüllenmiş peptid isimli antikorun kısaltılmış adıdır.

   İltihaplı romatizma hastalarının teşhisinde ve hastalığın takibinde kullanılan kan testine ise anti CCP testi denir.

   İltihaplı romatizma hastalarında anti CCP antikoru kullanılır. Bu antikorun kandaki düzeyleri belirlenir. Bu sayede kişiye özel tedavi uygulanabilir. Çünkü bu test kişiye özel yapılır. Böylece genellemelerden kaçınılır.

   Bu test diğer kan testleri ile birlikte hastaya uygulanır. Çıkan tüm sonuçlar alanında uzman hekim tarafından kontrol edilir. Çıkan değerler yorumlanır. Elde edilen sonuç değeri olması gereken aralıkta çıkmadıysa diğer testler de yapılarak iltihaplı romatizma hastalığının varlığına karar verilir. Anti CCP testi kişiye sağlık kuruluşunda uygulanır. Bu test iltihaplı romatizma hastalığının varlığını, hastalığın ne seviyede ilerlediğini antikor sayesinde belirler. Kişiden kan alımı yapılarak uygulanır.

   Anti CCP Nasıl Düşürülür, Negatif Ne Demektir?

   Anti CCP testi koldan alınan kan sayesinde inceleme sonucunda yapılır. Elde edilen test sonucu negatif ise korkulacak bir durum olmadığının göstergesidir. Anti CCP testi ile birlikte iltihaplı romatizma şikayetleri ile gelen hastalara ek testler de bir arada uygulanır.

   Negatif çıkan hastada iltihaplı romatizma semptomu olayının görülmediği anlamına gelir. Anti CCP ile yapılan diğer testler ve Anti CCP testi de pozitif çıkarsa hastalığın varlığı kabul edilir. İlerleme durumuna göre de tedavi yöntemi belirlenir.

   Pozitif çıkan ve olması gerekenden yüksek çıkan Anti CCP testinin değerinin düşürülerek olması gereken seviyeye gelmesi gerekir. Doktorlar anti CCP testi değerinin düşürülmesi için doğru tedaviyi uygulayacaktır.

   Anti CCP değeri kullanılacak iltihaplı romatizma ilaçları ile düşürülmeye çalışılır. Bu ilaçları hasta doktor kontrolünde belirli bir süre kullanır. Kullanım sonucunda ise hasta tekrar kontrol için sağlık kuruluşuna davet edilir. Anti CCP testi ve diğer testler tekrar uygulanarak ilaçların etkisinin ne düzeyde olduğu değerin ne kadar düştüğü tekrar kontrol edilir.

  Sources


  Article information

  Author: James Bell

  Last Updated: 1703389203

  Views: 643

  Rating: 3.5 / 5 (106 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: James Bell

  Birthday: 2008-02-29

  Address: 53999 Abigail Spur Suite 717, West Frederick, AR 24872

  Phone: +3784618031569963

  Job: Data Analyst

  Hobby: Chocolate Making, Tennis, Raspberry Pi, Rock Climbing, Ice Skating, Camping, Beer Brewing

  Introduction: My name is James Bell, I am a steadfast, apt, unswerving, venturesome, important, proficient, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.