header banner
Default

Top tien wereldwijde beleggingsapps


Wat zijn wereldwijd de beste beleggingsapps? Advieskantoor Sia Partners nam zo’n 50 beleggingsapps vanuit alle hoeken van de wereld onder de loep en concludeert dat Nederlandse – en Europese – apps zich minder weten te onderscheiden.

Nederland telt volgens cijfers van de AFM rond de 2 miljoen beleggers. Opgeteld hebben zij zo’n €160 miljard uitstaan – denk aan beleggingen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Veruit het grootste gedeelte van deze beleggingen wordt anno 2023 gedaan en beheerd via beleggingsapps.

Met zijn benchmarkt naar beleggingsapps wil Sia Partners inzicht verschaffen in welke apps het best presteren. In totaal zijn apps beoordeeld op meer dan zeventig criteria verdeeld over de thema’s functionaliteiten (een rekening openen, grafieken), klantenervaring (design, snelheid, navigatie, reviews) en aanbod (producten en investeringen).

De 10 beste beleggingsapps ter wereld

Waar in ons land de meeste aandacht gaat naar apps als Bux, Degiro en de apps van banken, blijken het vooral de Amerikanen die vooroplopen in de markt. De gehele top vier – TD Ameritrade, Webull, Interactive Brokers en E*Trade – komt van Amerikaanse bodem.

Deze vier apps worden door Sia Partners geclassificeerd als de groep van ‘digitale leiders’. “Zij bieden het meest complete en gediversifieerde aanbod”, zegt Dorian Vanham, die leidinggaf aan de internationale vergelijkingsstudie.

Mexem en Degiro zijn de enige twee spelers in de wereldwijde top 10 die actief zijn in de Nederlandse markt. Degiro is tevens de enige Nederlandse partij die (nipt) de lijst wist te halen. Zowel Mexem als de Degiro blinkt volgens Sia partners uit in functionaliteiten en aandacht voor de duurzaamheid van beleggingen, een aspect dat steeds meer aan belang wint onder beleggers.

Als hekkensluiter eindigt Degiro net achter Mexem. Vanham: “Mexem scoort hoofdzakelijk hoog dankzij zijn grote aanbod aan beleggingsproducten gekoppeld aan de sterke functionaliteiten van de app. Degiro gaat heel ver in zijn productaanbod en functionaliteiten. Dit heeft er mede voor gezorgd dat Degiro geniet van een heel sterke positionering, en zelfs mondiaal in de top 10 is terug te vinden.”

Saxo en Bux stellen teleur

VIDEO: BESTE INVESTEER-APPS VOOR BEGINNERS 2024
Logan Ski Finance

Opvallende bevinding uit het onderzoek is dat de apps van Saxo Investor en Bux Zero er relatief op achteruit gaan. “Hun resultaten stellen teleur. De apps beperken zich tot een minimaal aanbod, en het gebruik laat soms te wensen over.”

Paul Geerts, associate partner bij Sia Partners, vult aan: “De resultaten van Saxo Investor worden natuurlijk negatief beïnvloedt door de overgang vanuit Binck bank en de vele klachten die daarover geuit zijn door klanten. Maar van spelers die zich positioneren als specialisten inzake online trading mag meer verwacht worden. Toch lijken zij zich nergens in te specialiseren en onderscheiden ze zich nauwelijks van alle andere apps die we getest hebben.”

De kosten van apps?

VIDEO: De 5 beste beleggingsapps voor 2022! (VS en internationaal)
Humphrey Yang

In tegenstelling tot voorgaande edities van zijn onderzoek hield Sia Partners dit jaar geen rekening met de (transactie)kosten. “We zijn er ons vorig jaar van bewust geworden dat het heel complex was om de kosten te vergelijken bij een sterk uiteenlopend aanbod van investeringsproducten. Bovendien zeggen de kosten weinig over de kwaliteit of het gebruiksgemak van een app”, zegt Anthony Wolf, partner bij Sia Partners.

Sources


Article information

Author: Joseph Kim

Last Updated: 1703851081

Views: 732

Rating: 4.8 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joseph Kim

Birthday: 1965-03-18

Address: USCGC Powell, FPO AE 96745

Phone: +4140451867735832

Job: Article Writer

Hobby: Playing Chess, Camping, Golf, Cross-Stitching, Chocolate Making, Billiards, Cocktail Mixing

Introduction: My name is Joseph Kim, I am a steadfast, spirited, courageous, vibrant, welcoming, esteemed, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.