header banner
Default

Grote trots in de branding


Essay Een dubbelzinnige emotie

Trots is de president met zijn ‘grote knop’. Het meisje met okselhaar op Instagram. Voelt de een er zich in gekrenkt, de ander juist gesterkt, van #metoo tot #dagelijksracisme. ‘Trots is overal en toch wordt er, anders dan over liefde of schaamte, weinig over nagedacht of geschreven’, zegt Martha Claeys (23), leerlinge van Martha Nussbaum.

 • de mening

  De StandaardHoeveel hulp is genoeg?

  Helpen alle beetjes hulp aan Congo, is het gewoon een druppel op een hete plaat, vraagt gilles …

 • post!

  De StandaardMeer politiek aan de feestdis!

  Waarom zijn burgers in een democratie zo afkering van alles wat naar politiek ruikt, vraagt …

 • Opinie

  De StandaardDe landen van het zuiden nemen het voortouw, ze hebben niets meer te verliezen

  Het Westen moet het roer omgooien, schrijft Els Hertogen. Het Globale Zuiden is het zat de les …

 • column 

  De StandaardPaul Goossens: “Europa vervelt stilaan tot een soort tweede Navo”

  Europa effent met zijn uitbreiding naar het oosten het terrein voor nog meer conflicten met …

 • Opinie

  De StandaardBeter onderwijs in Vlaanderen? Luc Sels is hoopvol gestemd

  Luc Sels is optimistisch gestemd over het Vlaamse onderwijs, in weerwil van de slechte …

Sources


Article information

Author: Barry Turner

Last Updated: 1703292721

Views: 1003

Rating: 4.6 / 5 (33 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barry Turner

Birthday: 1996-07-06

Address: 10447 Blake Prairie Apt. 754, New Lisaberg, AR 14668

Phone: +3684568082423729

Job: Article Writer

Hobby: Amateur Radio, Web Development, Gardening, Photography, Table Tennis, Cycling, Billiards

Introduction: My name is Barry Turner, I am a talented, unreserved, brilliant, dear, unguarded, variegated, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.