header banner
Default

TDK Sözlüğünde Tandem Nedir?


Tandem, kökeni hem İngilizce hem de Latinceye dayanan bir sözcüktür. Bunun nedeni ise tandemin çok anlamlı olmasıdır. Birden fazla anlam içeren bu kelime cümle içerisinde kullanıma göre anlam kazanır. 

 Tandem Ne Demek? Ne Anlama Gelir? 

 Tandem, çok anlamlı bir kelimedir. Bu yüzden tek bir anlamına değil, bütün anlamlarına bakmak gerekir. Tandemin ilk anlamı art arda olan atlı araba demektir. Bir diğer anlamı da iki kişinin aynı anda kullanabildiği iki kişilik bisiklettir. Yine iki kişi ile yapılan yamaç paraşütüne de tandem denilmektedir. Tandem aynı zamanda tıp alanında da karşımıza çıkan bir terimdir. Tandemin tıp alanındaki anlamı ise kapsamlı metabolik hastalık tarama testidir. Ayrıca ikişer kürek kullanılarak yapılan tekne yarışı da yine tandem olarak geçmektedir. 

 Tandem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Tandem sözcüğü yabancı kökenlidir. Bu yüzden dilimizdeki karşılığı en doğru şekilde Türk Dil Kurumu kaynaklarından öğrenilebilir. Tandem TDK sözlük anlamı iki kişilik bisiklete verilen ad şeklindedir. Bunun yanı sıra TDK sözlüğünde yer alan diğer açıklaması ise iki kişi ile yapılan yamaç paraşütü demektir.

Sources


Article information

Author: Matthew Chavez

Last Updated: 1703723403

Views: 461

Rating: 4.7 / 5 (31 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Matthew Chavez

Birthday: 1912-12-06

Address: 85548 Thompson Mountain, Robinsonberg, NH 27966

Phone: +4823026071297288

Job: Plumber

Hobby: Scuba Diving, Coffee Roasting, Rock Climbing, Astronomy, Playing Piano, Poker, Wildlife Photography

Introduction: My name is Matthew Chavez, I am a expert, frank, cherished, rich, vibrant, audacious, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.